Skip to content

Hjemmesider til pasningsordninger

Jeg har valgt at specialisere mig i at lave hjemmesider for pasningsordninger for børn i førskolealderen – det vil sige fx dagplejere, vuggestuer, børnehaver og børnehuse. Hos mig får I en hjemmeside, der er brugervenlig, moderne og stemningsfuld.Et godt førstehåndsindtryk
Det har stor betydning, at børn trives i deres pasningsordning. Ikke kun for barnet selv, men også for familien, de andre børn og de voksne i pasningsordningen. En god hjemmeside for en pasningsordning handler ikke blot om at oplyse om åbningstider og længden på ventelisten. En god hjemmeside giver de besøgende et indtryk af den dagligdag, børnene oplever i pasningsordningen. En god hjemmeside gør det med andre ord lettere for forældre at vælge det rette pasningstilbud, hvor deres barn kan trives. Børns trivsel ligger mig meget på sinde, og derfor har jeg valgt at specialisere mig i denne type hjemmesider.

Den første sortering sker online
Alle forældre ønsker det bedste for deres barn. Derfor er det en stor beslutning at vælge en pasningsordning for sit barn. I den proces kan en hjemmeside, der præsenterer pasningsordningen, være en stor hjælp. Derfor starter mange forældres jagt efter den helt rette pasningsordning på internettet – og derfor er det en god idé at have en hjemmeside som dagplejer, vuggestue, børnehave og børnehus. Selvfølgelig er det vigtigste mavefornemmelsen, når man besøger stedet, men mange forældre orienterer sig på internettet, når de skal beslutte, hvilke pasningsordninger, de skal besøge. Med andre ord sker den første udvælgelsesproces online, og hvis man som pasningsordning ikke er repræsenteret her – ja, så er det svært at blive valgt.

Barn og voksen holder i hånd

Vi sikrer de rette match
Som pasningsordning skal man ikke få en hjemmeside blot for at forlænge ventelisten til pasningstilbuddet. Hjemmesiden er i min optik ikke en reklamesøjle, der kun laves med det formål at tiltrække flere ”kunder” (forældre og børn). Med en overskuelig, oplysende og stemningsgivende hjemmeside får de besøgende et retvisende indtryk af, hvad netop denne pasningsordning tilbyder. Her kan forældre læse om pasningsordningens pædagogiske grundlag og værdisæt og få kendskab til praktisk information om for eksempel åbningstider og forventninger til forældreengagement. Med andre ord kan en pasningsordning med den rette hjemmeside sikre, at der sker en gensidig forventningsafstemning. På den måde mindskes risikoen for, at der sker et uhensigtsmæssigt match. Pasningsordningen skal passe til familien – og familien skal passe til pasningsordningen.

Dreng hopper i vandpyt

Sådan kommer vi i gang
Jeg starter altid med at tage en snak med den ansvarlige for pasningsordningen. Dels for at høre om jeres ønsker for hjemmesiden og dels for at få indblik i pasningsordningens værdisæt og tilgang til børnene – på den måde får jeg med det samme en god fornemmelse for, hvem I er som pasningsordning. Herefter præsenterer jeg jer for, hvilke hjemmeside-løsninger jeg kan tilbyde. Til sidst aftaler vi de praktiske foranstaltninger – og så designer jeg jeres nye hjemmeside.

Interesseret?
Er du interesseret og vil høre mere? Så skriv til info@mirkommunikation.dk eller ring til mig på tlf.nr. 40 91 76 73.

Barn i skov