Skip to content

Korrektur

Ved korrekturopgaver sikrer jeg korrekt tegnsætning og sprogbrug. Hvis du ønsker det, redigerer jeg også teksten ud fra et formidlingsøjemed. Så dit budskab står tydeligt frem.

Fejlagtig tegnsætning kan have fatal betydning. Se blot tilfældet herunder, hvor placeringen af et lille komma gør en skæbnesvanger forskel:

“Benådes, ikke henrettes”.

“Benådes ikke, henrettes”.

Det er heldigvis sjældent, at et forkert placeret komma fører til henrettelse. Eksemplet illustrerer blot, hvorfor korrekt tegnsætning er vigtig: Du får dit budskab klart igennem og undgår misforståelser. Det kan jeg hjælpe dig med.

Se mere om, hvad jeg kan hjælpe dig med under menupunktet ”Ydelser”.